1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

III Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu

Trwa III Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu dla uczniów szkół ponadpodstawowych organizowany przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne i V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie. W grudniu 2017 roku zakończył się pierwszy etap konkursu, czyli eliminacje na poziomie szkół. Brało w nich udział 275 uczniów z 33 szkół z województwa zachodniopomorskiego, a także, co staje się tradycją, licealiści z całej Polski. Oprócz uczniów z prawie wszystkich liceów szczecińskich, nasz region reprezentowali jeszcze licealiści z Koszalina, Drawska Pomorskiego, Goleniowa, Myśliborza, Stargardu, Wałcza i Złocieńca.

Od dwóch lat organizatorzy obserwują rosnące zainteresowanie Konkursem Wiedzy o Mózgu wśród uczniów z całej Polski. W tym roku ponownie startowali w eliminacjach szkolnych, co jeszcze bardziej cieszy organizatorów, uczniowie wielu prestiżowych liceów z ważnych ośrodków akademickich, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, a także z Gorzowa Wlkp., Płocka, Gdyni, Słupska, Miastka, Chorzowa, Kędzierzyna-Koźla czy tak odległego Rzeszowa.
Można zatem mówić już, oczywiście nie popadając w megalomanię, o ogólnopolskim zasięgu naszego konkursu. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 70 uczniów z 22 szkół.

Celem Konkursu Wiedzy o Mózgu jest propagowanie wiedzy o mózgu i jego budowie i funkcjonowaniu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę mózgu we wszystkich aspektach życia człowieka oraz pobudzanie zainteresowań neurokognitywistycznych. Neurokognitywistyka, czyli nauka o mózgu, mogła rozwijać się dzięki badaniom nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki) prowadzonym na przestrzeni wieków. Wiedza o mózgu i jego relacjach z otaczającym światem, jego znaczeniu w powstawaniu podstawowych uniwersalnych praw człowieka znajdują odzwierciedlenie w filozofii, etyce, psychologii, literaturze i sztukach pięknych.
W trzeciej edycji Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu tradycyjnie nie zawiedli profesorowie PUM, tworzący Kapitułę Konkursu, oraz patroni honorowi z rektorem PUM na czele oraz władze województwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecina.
Finał III Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu odbędzie się 3 marca 2018 r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Organizatorami konkursu są: dr Dariusz Jeżewski, Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne, Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej PUM, Klinika Neurochirurgii PUM, oraz mgr Hanna Bartnik, dyrektor V LO im A. Asnyka w Szczecinie.