Wydrukuj tę stronę

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

6 kwietnia 2019 roku odbył się w Szczecinie Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Organizatorami Olimpiady było Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne oraz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Szczecinie. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dwóch laureatów Olimpiady zgodnie z uchwałą Senatu PUM nr 95/2018 z dnia 20.06.2018 roku uzyskało prawo do studiowania na wybranym przez siebie kierunku w PUM w Szczecinie z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

I etap - szkolny (w szkołach macierzystych) odbył się 7 stycznia 2019 roku. Wzięło w nim udział 552 uczestników z 42 szkół z kraju.
II etap - okręgowy odbył się 2 marca 2019 w pięciu okręgach: szczecińskim, pomorskim, toruńskim, mazowieckim i śląskim. Startowało 56 uczestników z 22 szkół.
III etap – finałowy odbył się 6 kwietnia 2019 r. w Auli Głównej PUM przy ulicy Rybackiej 1 w Szczecinie i wzięło w nim udział 44 uczestników z 11 szkół.

Zgodnie z Regulaminem Finał Olimpiady Wiedzy o Mózgu składa się z dwóch części: część pierwsza pisemna oraz część druga ustna do której przechodzi dziesięciu uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w części pisemnej.
W tym roku do części ustnej zostało zakwalifikowanych 11 uczestników: Robert Brzeziński III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia, Hannah Calvao III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia, Jan Jakub Domański XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa, Aleksandra Gała AZSO nr 2 Chorzów, Jakub Grabowski I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika Kołobrzeg, Aleksandra Lamparska IX LO im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin, Maja Lepczyńska IX LO im. Bohaterów Monte Cassino Szczecin, Katarzyna Serement I LO Ks. Elżbiety Szczecinek, Sylwia Skałecka Liceum Akademickie Toruń, Aleksander Stawiarski II LO im. Stefana Batorego Warszawa, Barbara Walkowiak II LO im. Stefana Batorego Warszawa.

Część ustna polega na rozmowie z jedną z dwóch Komisji Egzaminacyjnych powołanych spośród członków Komitetu Głównego Olimpiady na wylosowane dwa tematy. Pierwszy temat to pytanie z neurobiologii, drugi dotyczy interpretacji cytatu lub obrazu (do wyboru).


W Komisjach Egzaminacyjnych zasiadali:
Komisja A - prof. dr hab. Barbara Dołęgowska Prorektor PUM, prof. dr hab. Ireneusz Kojder, prof. dr hab. Irena Baranowska - Bosiacka, prof. dr hab. Leszek Sagan;
Komisja B - prof. Dr hab. Beata Karakiewicz Dziekan Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. Maria Jastrzębska, dr hab. Bożena Mroczek, dr n. med. Dariusz Jeżewski Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady WoM, Prezes PTNk.

Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu w roku szkolnym 2018/2019, otrzymując Indeks PUM w Szczecinie, zostali:
Jan Jakub Domański XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i Aleksander Stawiarski II LO im. Stefana Batorego w Warszawie.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom Olimpiady gratulujemy i zapraszamy do zmagań olimpijskich w przyszłym roku szkolnym!