1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Literatura do zastosowania w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu - Uchwała nr 2

Komitet Główny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu ustala następującą literaturę do zastosowania w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu.

1. James D. Fix Neuroanatomia Urban i Partners 1997, rozdziały 1,, 2, 3 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23
2. James W Kalat Biologiczne podstawy psychologii PWN 2008 rozdziały 2-10
3. Bogdan Sadowski Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt i ludzi, PWN Warszawa 2012, rozdziały 3-11
4. S. J. Konturek Fizjologia człowieka Rozdział 12., Elsevier Urban&Partner Wrocław 2013
5. J. LeDoux Mózg emocjonalny Rozdział 4. Święty Graal, Media Rodzina Poznań 2000


6. M. Hohol Wyjaśnić umysł Rozdział 1. Czym jest teoria neurokognitywna? Copernicus Center Press Kraków 2013
7. S. Maśliński, J. Ryżewski Patofizjologia tom I, Rozdział 5, PZWL Warszawa 2014
8. W. Sawicki, J. Malejczyk Histologia Rozdziały 14. i 17., PZWL Warszawa 2012
9. John R. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, Rebis 2010 Rozdział 1 Dwanaście problemów filozofii umysłu.
10. David Eagleman, Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie, Carta Blanca 2012 rozdział 2 Świadectwo zmysłów: czym naprawdę są doświadczenia?. (s. 31-74)
11. Kaku Przyszłość umysłu. Dążenie nauki do zrozumienia i doskonalenia naszego umysłu, Prószyński i Sp. 2014
12. G. G. Matthews Neurobiologia. Od cząsteczek i komórek do układów, PZWL Warszawa 20001.
13. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, PWN Warszawa 2019, tom.4, rozdziały 34-37, tom 5 rozdziały.39, 43, 44.
14. Cytaty i myśli filozoficzne, www.ecytaty.pl [online]

Literatura uzupełniająca
1. Bochenek, M. Reicher Anatomia człowieka Tom IV, PZWL Warszawa 1993
2. D. L. Felten, A.H. Shetty Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera, Elsevier Urban&Partner Wrocław 2010.
3. W.W. Orrison, Jr Atlas funkcjonalny mózgu, PZWL Warszawa 2010