1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Komitet Główny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu - Uchwała nr 1

W dniu 4 listopada 2019 roku ukonstytuował się Komitet Główny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu w składzie:

Dr n. med. Dariusz Jeżewski
Przewodniczący Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, neurochirurg w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM, Kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM, Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego.

Mgr Hanna Bartnik
Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, nauczyciel fizyki, Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistyki.

Mgr Kinga Jankowska
Sekretarz Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Dyrektor V LO im. A. Asnyka w Szczecinie

Prof. dr hab. med. Barbara Dołęgowska
Prorektor do spraw dydaktyki PUM, Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej PUM

Prof. dr n. med. Beata Karakiewicz
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Prof. dr hab. med. Maria Jastrzębska
Kierownik Zakładu Analityki Medycznej

Dr hab. med. prof. PUM Bożena Mroczek
Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM.

Dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska
Filozofka, Rektor Collegium Balticum w Szczecinie

Dr hab. med. prof. PUM Irena Baranowska - Bosiacka
Zakład Biochemii PUM

Dr hab. n. zdr. prof. PUM Izabela Gutowska
Zakład Chemii Medycznej

Dr n. med. Klaudyna Kojder
Anestezjolog w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii PUM

Prof. dr hab. med. Krystyna Honczarenko
Neurolog, emerytowany profesor Kliniki Neurologii PUM

Dr hab. n. med. prof. PUM Leszek Sagan
Neurochirurg Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM

Prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder
Neurochirurg, Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej PUM

Prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki
Neurolog, Kierownik Kliniki Neurologii PUM

Prof. dr hab. med. Zbigniew Ziętek
Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM