1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Zakończył się etap szkolny II Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Drodzy Uczestnicy II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Serdecznie dziękujemy za udział w etapie szkolnym Olimpiady, gratulujemy nauczycielom i ich uczniom.

Udostępniamy (do pobrania) kartę odpowiedzi etapu szkolnego, jednocześnie przypominając, że zgodnie z regulaminem olimpiady, wymogiem uczestnictwa w eliminacjach okręgowych jest uzyskanie przez zawodnika co najmniej 50 % możliwych do zdobycia punktów, czyli 20 pkt minimum.

 

Wyniki etapu szkolnego olimpiady zostaną przesłane Państwu do 25 stycznia 2020. W zakładce "Wyniki olimpiady" prezentujemy wykres wyników etapu szkolnego OWoM 2019/2020. Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku, gdzie również podajemy informacje o wynikach pierwszego etapu.
Serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy

 

Hanna Bartnik, wiceprzewodnicząca OWoM