1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Odwołanie Etapu Finałowego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu

W związku z ogłoszeniem Stanu Zagrożenia Epidemicznego w Polsce odwołany został Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu zaplanowany na 4.04.2020 w Szczecinie.
Decyzje odnośnie kontynuacji Olimpiady zostaną podjęte po normalizacji sytuacji w kraju.

W imieniu Komitetu Głównego Komitetu II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu
Przewodniczący
Dr n. med. Dariusz Jeżewski