1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Uwaga ważne! Wyniki II Etapu II Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Komitet Główny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu uznaje reklamację odnoszącą się do pytania 17 w teście do Etapu Okręgowego Olimpiady, w którym prawidłowa odpowiedzią jest odpowiedź c/ tyrozyna.

 

Ewidentna pomyłka stała się podstawą do ponownego sprawdzenia kart odpowiedzi uczestników etapu Okręgowego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu i anulowania wyników dla poszczególnych okręgów w uchwałach nr 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 oraz listy uczestników zakwalifikowanych do Finału Olimpiady w uchwale nr 26.

Poprawione wyniki etapu Okręgowego Olimpiady i poprawiona lista zakwalifikowanych do Finału Olimpiady zawierają uchwały 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35.

Organizatorzy bardzo dziękują za wykazanie błędu i bardzo przepraszają za zaistniałą sytuację wszystkich uczestników i ich opiekunów.
W załączeniu poprawione wyniki dla poszczególnych okręgów i poprawiona lista finalistów Olimpiady Wiedzy o Mózgu - kliknij.