1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Ważny komunikat.

W tej nadzwyczajnej sytuacji, która spotkała nas wszystkich i dotyczy wszystkich dziedzin życia, w tym uczestników II Olimpiady Wiedzy o Mózgu do tej chwili nie podjęliśmy żadnych ostatecznych decyzji odnośnie zakończenia Olimpiady. Czekamy na rozwój sytuacji epidemicznej i na decyzję właściwych władz odnośnie powrotu uczniów do szkoły, przy założeniu że Finał Olimpiady Wiedzy o Mózgu musi być przeprowadzony w warunkach bezpiecznych.
Najbardziej prawdopodobne jest rozwiązanie zastosowane przy innych Olimpiadach, że Finał Olimpiady nie odbędzie się, a tytuł Finalisty nabędą wszyscy uczestnicy, którzy przeszli etap okręgowy i zakwalifikowali się do Finału. Tytuł Laureatów Olimpiady przypadnie dwóm najlepszym Finalistom z największą liczbą punków po etapie okręgowym.

O decyzjach poinformujemy wkrótce.
Wszyscy Finaliści i Laureaci Olimpiady otrzymają stosowne Certyfikaty.

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mózgu
Dr n. med. Dariusz Jeżewski