1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

II Olimpiada Wiedzy o Mózgu zakończona

Drodzy Uczestnicy II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu,

Szanowni Państwo Nauczyciele opiekujący i przygotowujący Uczniów do Olimpiady,

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w których pobierają naukę uczestnicy Olimpiady.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w Polsce uniemożliwiającą normalny tok nauczania, w tym przygotowanie i uczestnictwo w Olimpiadach Przedmiotowych i Tematycznych Komitet Główny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu powziął, jedyna w tej sytuacji, decyzję o zakończeniu II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Żałujemy, że nie odbył, wzorem poprzednich lat, najważniejszy Finał Olimpiady, który w pasjonujących zmaganiach wyłoniłby Laureatów Olimpiady. Postanowiliśmy w tej wyjątkowej, niespotykanej w naszej współczesnej historii, uznać wyniki Etapu Okręgowego Olimpiady za ostateczne. Wszyscy uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do Finału Olimpiady uzyskują tytuł Finalisty II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Tytuł Laureatów II Ogólnopolskiej Olimpiady przypada dwóm Finalistom z najwyższymi lokatami w eliminacjach okręgowych.
Pragniemy poinformować oficjalnie, że Laureatami ( Laureatkami ) II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu
zostały:

Pani Aleksandra Andrzejewska z Liceum Ogólnokształcącego im Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz
Pani Helena Jeleńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie.

Drodzy Laureaci i Finaliści Olimpiady, jest nam niezmiernie przykro, że nie możemy razem z Wami cieszyć się z Waszych sukcesów na zakończenie Finału Olimpiady. Prosimy, przyjmijcie gratulacje od Komitetu Głównego Olimpiady symboliczną drogą internetową. O to prosimy Waszych Nauczycieli i Dyrektorów Szkół do których uczęszczacie.
Wyrazy uznania kierujemy do Nauczycieli prowadzących i przygotowujących uczniów do Olimpiady. Przyznajemy, że poziom wszechstronnej wiedzy o mózgu osiągany przez Waszych podopiecznych jest coraz wyższy.
W tej chwili czekamy na decyzje Najjaśniejszego Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie o przyznaniu dwóch miejsc premiujących wolny wstęp na wszystkie kierunku studiów w PUM.

Dziękujemy bardzo Wszystkim, którzy brali udział w organizacji i sprawnym przeprowadzeniu eliminacji szkolnych i okręgowych.
Wierzymy, że idea Olimpiady Wiedzy O Mózgu będzie dalej kontynuowana.

Na koniec życzmy sobie najlepszego zdrowia i obyśmy mogli wrócić do normalności codziennego życia, za którym powoli zaczynamy tęsknić.

W imieniu Organizatorów
Przewodniczący Komitetu Głównego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu
Dr n. med. Dariusz Jeżewski