1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

Uchwała nr 1. W dniu 4. listopada 2020 roku ukonstytuował się Komitet Główny III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu w składzie:

1. Dr n. med. Dariusz Jeżewski Przewodniczący Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, neurochirurg w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM,
Kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM, Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego.
2. Mgr Hanna Bartnik Wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, nauczyciel fizyki, Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistyki.
3. Mgr Kinga Jankowska Sekretarz Komitetu Głównego II Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Dyrektor V LO im. A. Asnyka w Szczecinie

4. Prof. dr hab. med. Barbara Dołęgowska Prorektor do spraw dydaktyki PUM, Kierownik Zakładu Medycyny Laboratoryjnej PUM
5. Prof. dr n. med. Beata Karakiewicz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
6. Prof. dr hab. med. Maria Jastrzębska Kierownik Zakładu Analityki Medycznej
7. Dr hab. med. prof. PUM Bożena Mroczek Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM.
8. Dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska filozofka, Rektor Collegium Balticum wSzczecinie
9. Prof. dr hab. med. Irena Baranowska- Bosiacka Zakład Biochemii PUM
10. Prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska Zakład Chemii Medycznej
11. Dr n. med. Klaudyna Kojder anestezjolog w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii PUM
Prof. dr hab. med. Krystyna Honczarenko neurolog, emerytowany profesor Kliniki Neurologii PUM
12. Dr hab. med. prof. PUM Leszek Sagan neurochirurg Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM
13. Prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder neurochirurg, Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej PUM
14. Prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki neurolog, Kierownik Kliniki Neurologii PUM
15. Prof. dr hab. med. Zbigniew Ziętek Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM

 

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Mózgu - dr  n. med. Dariusz Jeżewski