1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Zasady organizacji egzaminu I Etapu Szkolnego III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu

I etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Mózgu odbędzie się 14.012.2020 roku od godziny 9.oo, w grupach/turach 100 - 120 osobowych, na które przeznaczono 60 minut (liczba 100 - 120 osób na turę 60 minut wynika z "przepustowości" Centrum Egzaminów Testowych PUM). W zależności od liczby osób zarejestrowanych do Olimpiady Wiedzy o Mózgu podziału na grupy/tury dokona Centrum Egzaminów Medycznych PUM.

 

Podział uczniów będzie losowy. Wraz z indywidualnym kodem uczestnika zostanie ustalona dla niego godzina dostępu do platformy testowej. Wszystkie te dane uczestnicy otrzymają w instrukcji z Centrum Egzaminów Testowych PUM na własny podany w rejestracji e-mail po zakończeniu rejestracji do Olimpiady, czyli po 4.12.2020. Aby wszystko zadziałało, w tygodniu poprzedzającym I etap szkolny planowane jest przeprowadzenie próbnego logowania i próbny test na Platformie Egzaminacyjnej CET PUM.