1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

IV neurokonferencja nauczycieli "Zmysł udziału". O pamięci...

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli mają zaszczyt zaprosić na IV Neurokonferencję nauczycieli pt. „Zmysł udziału”. O pamięci... Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2018 roku (sobota) w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Początek godzina 9.oo. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Program konferencji

9:00 – 9:15. Otwarcie konferencji i powitanie gości
Występy artystyczne - (Tytus Łajdecki – saksofon, Hanna Szczepanek – recytacja. Wystąpią uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie)
Moderacja konferencji mgr Hanna Bartnik (dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie).
9:15 – 10:00. Pamięć-nie-pamięć. Fizjologiczne mechanizmy niepamiętania i co z tego wynika w pedagogice?
dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek prof. PUM (Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
10:00 – 10:45. Biologia pamięci dr n. med. Łukasz Madany (Oddział Neurochirurgii Dziecięcej SPS ZOZ „Zdroje”; Katedra Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM)
10:45 – 11:00. Przerwa
11:00 – 10:40. W jaki sposób powstają wspomnienia i jak je wydobywamy?
mgr Magda Olech (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Asnyka w Szczecinie)
Dlaczego pamięć nas zawodzi i co możemy z tym zrobić?
mgr Justyna Żejmo (Coach ACC ICF)
11:40 – 12:10. „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Wykład mocno praktyczny
mgr Barbara Żakowska (Szczecin International School) mgr Agnieszka Lal (Szczecin International School)
12:10 – 12:30. Zapamiętywanie przez doświadczanie mgr Sławomir Muzioł (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Asnyka w Szczecinie)
12:30 – 12:45. Przerwa
12:45 – 13:10. Ad Memoriam Pan Profesor Tadeusz Słowik, Neurochirurg
dr n. med. Dariusz Jeżewski (Zakład Neurokognitywistyki PUM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr1 PUM, Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne)
13:10 – 13:30. Podsumowanie prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder (Zakład Neurokognitywistyki PUM, Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr1 PUM, Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne)

Informacje o prelegentach

dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek prof. PUM Specjalistka w zakresie zdrowia publicznego i pielęgniarstwa rodzinnego, autorka licznych prac naukowych, propagatorka wiedzy na temat profilaktyki przemocy wobec dzieci, komunikacji pacjent–lekarz oraz energii odnawialnej. Prowadzi działalność naukową i organizacyjną w wielu towarzystwach naukowych, jest Zastępcą Redaktora Naczelnego i redaktorem tematycznym czasopisma „Family Medicine & Primary Care Reviev oraz recenzentką w czasopismach anglojęzycznych

dr n. med. Łukasz Madany Neurochirurg na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej SPS ZOZ „Zdroje”. Wykładowca neurochirurgii i neurobiologii w Katedrze Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM.

mgr Magda Olech Nauczycielka dyplomowana z 15-letnim doświadczeniem pracy w szkole. Ukończyła filologię polską i filologię angielską. Dyplomowany coach i trener. Studentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Autorka programów autorskich w ramach innowacji pedagogicznych z obszarów realioznawstwo krajów anglojęzycznych, język angielski w mediach (JAM), wiedza o kulturze z elementami języka angielskiego (WOKJA). Współautorka programu Kreatywność-Działanie-Empatia-Służba (KaDeES) w ramach innowacji pedagogicznych. Pomysłodawczyni i organizatorka spotkań rozwojowych dla kobiet Women’s Fest (WF)

mgr Justyna Żejmo Trenerka rozwoju osobistego, Coach ACC ICF, praktyk NLP, trenerka POINTS OF YOU™, studentka psychologii. Zafascynowana ludzkim mózgiem – szczególnie jego nieograniczonymi możliwościami. Łącząc miłość do rozwoju osobistego i miłość do podróży, prowadzi warsztaty coachingowe (motywujące, wzmacniające poczucie własnej wartości) na całej kuli ziemskiej. O sobie: „Żyję z pasją. Jestem podróżnikiem po własnym życiu i przekraczam w tej podróży różne granice. To nieustannie uczy mnie, że mapę mojego życia trzymam w ręku tylko ja. Uwielbiam zarażać ludzi energią i chęcią do przekraczania granic, bo to fascynujące, ile jeszcze możemy się o sobie dowiedzieć”.

mgr Agnieszka Lal Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni pracownik Szczecin International School. Nauczyciel dyplomowany nauczania wczesnoszkolnego. Były doradca metodyczny ZCDN-u w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w tym programu IPC (International Primary Curriculum).

mgr Barbara Żakowska Absolwentka filologii angielskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia trzeciego stopnia w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2010 roku łączy wykształcenie filologiczne i pedagogiczne, ucząc w systemie międzynarodowym w Szczecin International School jako wychowawczyni w klasach I–III SP

mgr Sławomir Muzioł Trener, koordynator projektów szkoleniowych, nauczyciel. Absolwent Szkoły Trenerów Bizensu i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Ukończył filologię angielską oraz politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Polites. Prowadzi szkolenia międzynarodowe z zakresu kreatywności, przywództwa, współpracy w grupie, i zarządzania projektem. Zajmuje się doradztwem i coachingiem w projektach edukacyjnych a także metodami wykorzystania innowacji i praktyk z dziedziny edukacji pozaformalnej opartej na uczeniu się przez doświadczenie oraz na metodzie typu outdoor

dr n. med. Dariusz Jeżewski Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego, lekarz neurochirurg w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUMSPSK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych w PUM „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zawodowe zainteresowania: neurochirurgia czynnościowa, w tym głęboka stymulacja mózgu i neuromodulacja bólu. Wykładowca w Zakładzie Neurokognitywistyki Stosowanej PUM

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder Neurochirurg. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego został chirurgiem mózgu. Od 1987 kieruje Katedrą Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzając wszystkie znane współcześnie metody lecznicze a także innowacyjne rozwiązania, szczególnie w leczeniu chorób naczyniowych i onkologicznych układu nerwowego. Od kilku lat pracuje nad neurokognitywistyką stosowaną, prowadząc nauczanie – programy unijne oraz badania własne w oparciu o obserwacje mechanizmów poznawczych mózgu uszkodzonego onkologicznie. Szczególnym zainteresowaniem obejmuje móżdżek i jego rolę w budowanie, nazwanej przez siebie, móżdżkopochodnej sekwencji czynności wyższych mózgu. Kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM

mgr Hanna Bartnik Nauczycielka fizyki. Od 2001 roku dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie, a od 2003 roku również Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Ukończyła fizykę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie; absolwentka neurokognitywistyki (PUM)oraz etyki (US)