1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Konferencja "Circulation of Medical Knowledge and Skills, from Early Modern Times to Nowadays"

W dniach 31 maj – 1 czerwiec 2019 roku odbyła się konferencja "Circulation of Medical Knowledge and Skills, from Early Modern Times to Nowadays" organizowana przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny i Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne.

 

Jej celem było zbadanie obiegu wiedzy medycznej i umiejętności w szerszym kontekście. Okres, który omówiliśmy to przedział od wczesnych czasów nowożytnych do współczesności. Przestrzeń, to z grubsza Europa ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego i polskiego wkładu w to zjawisko.

Otwarcie konferencji nastąpiło o godzinie 8.3o w gmachu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1.