1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

V Wojewódzka Konferencja Nauczycieli "Zmysł działu" - motywacja

W dniu 15 czerwca 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ulicy Sowińskiego 68 odbyła się konferencja organizowana przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne. W tym roku jej tematem była Motywacja.

 

 

 

 

Informacje o prelegentach

prof. dr hab. n. fil. Max Urchs - profesor logiki, filozofii nauki i kognitywistyki, uzyskał tytuł doktora Uniwersytetu Mikoł aja Kopernika w Toruniu. Przed rozpoczęciem pracy w EBS wykładał na kilku polskich i niemieckich uniwersytetach. Od 2006 roku jest chairholder filozofii nauki w European Business School (opracował i wdrożył program filozofii Studium Universale), a także dyrektorem Instytutu Etyki Biznesu. Jego prace były publikowane w czasopismach znanych na arenie międzynarodowej. Obszary zainteresowań: etyczne i strukturalne zagadnienia teorii ekonomicznych, przyczynowe aspekty systemów otwartych, niespójności tolerancyjne rozumowania.

mgr Hanna Bartnik - w latach 2001-2018 dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie i Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Ukończyła fizykę na WSP w Szczecinie; absolwentka neurokognitywistyki (PUM), etyki (US), obecnie studiuje psychologię (WSH TWP w Szczecinie).

Patryk Nieczuja-Chłopicki - wieloletni sympatyk psychologii i samorozwoju. Wiceprezes stowarzyszenia Modern Thinking. Twórca Kuźni Autorytetów. Laureat coachingu Akademii Piotra S. Wajdy. Studiuje psychologię w biznesie. Aktywny działacz społeczny w samorządzie studenckim WSB. Długoletni szkoleniowiec w stowarzyszeniu Valores Veri. Prywatnie ogromny fan motoryzacji, sportów walki.

mgr Magda Olech - nauczycielka dyplomowana z 16-letnim doświadczeniem pracy w szkole. Ukończyła filologię polską i filologię angielską. Dyplomowana coacherka i trenerka. Studentka psychologii. Autorka programów autorskich w ramach innowacji pedagogicznych z obszarów krajów anglojęzycznych, język angielski w mediach (JAM), wiedza o kulturze z elementami języka angielskiego (WOKJA). Współautorka programu Kreatywność-Działanie-Empatia-Służba (KaDeES) w ramach innowacji pedagogicznych. Pomysłodawczyni i organizatorka spotkań rozwojowych dla kobiet Szczeciński Festiwal Kobiet—Women’s Fest (WF).

dr n. społ. Barbara Żakowska - absolwentka filologii angielskiej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia trzeciego stopnia w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim. W latach 2010-2018 łączyła wykształcenie filologiczne i pedagogiczne, ucząc w systemie międzynarodowym w Szczecin International School jako wychowawczyni w klasach I–III SP. Obecnie nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach oraz wykładowczyni akademicka w SSW Collegium Balticum.

dr n. med. Łukasz Madany - neurochirurg na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej SPS ZOZ „Zdroje”. Wykładowca neurochirurgii i neurobiologii w Katedrze Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM SPSK nr 1.

mgr Anna Rosiak - kończyła WSP TWP w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie. Ukończyła studium o tematyce „Psychologia praktyczna” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii. Jest absolwentką Międzynarodowej Akademii Marketingu i Zarządzania „Intercollege” w Moskwie. Obecnie studiuje na studiach doktoranckich na Wydziale Humanistycznym. Pracuje jako wykładowca na studiach I i II stopnia oraz jako opiekunka kierunku Psychologia kryzysów i interwencji kryzysowej w WSB. Wspiera kobiety w rozwoju w ramach projektu „Z sukcesem Ci do twarzy”. Współpracuje z Fundacją Bio Autyzm w Szczecinie.

mgr Szymon Kucharski - absolwent psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz doradztwa psychospołecznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Aktualnie w trakcie specjalizacji z seksuologii klinicznej w Szkole Terapii Seksualnej profesora Lwa-Starowicza w Warszawie. W latach 2013–2016 doradca zawodowy i wykładowca psychologii i socjologii w TEB Edukacja Szczecin, obecnie wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. W pracy zawodowej zajmuje się psychoedukacją i terapiami krótkoterminowymi oraz neurobiofeedbackiem. Jest mediatorem stałym i prowadzi mediacje w sprawach cywilnych

dr n. med. Dariusz Jeżewski - prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego, lekarz neurochirurg w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej PUM SPSK nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, kierownik i wykładowca studiów podyplomowych w PUM „Neurokognitywistyka wieku dojrzałego”. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zawodowe zainteresowania: neurochirurgia czynnościowa, w tym głęboka stymulacja mózgu i neuromodulacja bólu. Od 1.10.2018 r. kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM .

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder - neurochirurg, w latach 1987–2018 kierownik Kliniki Neurochirurgii PAM Szczecin. W latach 2017–2018 kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń nauk, m.in. Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (przewodniczący Komisji Nauki Zarządu Głównego), Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych. Jest założycielem i prezesem stowarzyszenia „Dom Francuski” w Szczecinie, reaktywował Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Szczecinie. W latach 1996–2002 prorektor PAM. Prowadził wykłady z neurochirurgii na uniwersytecie w Rotterdamie, Nantes, Grenoble. Edytor-koordynator spraw wydawniczych PAM. Redaktor naczelny „Annales Acad. Med. Stettin”. Współzałożyciel studiów z zakresu neurokognitywistyki. Wpłynął na wprowadzenie w Polsce nauczania neurokognitywistyki stosowanej (2009–2013). Współtwórca sieci ośrodków neurochirurgii na terenie województwa zachodniopomorskiego. Autor programu rehabilitacji i rewalidacji pooperacyjnej i pochorobowej, współtwórca projektu i programu Instytutu Naukowego Jana Pawła II w Szczecinie, członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Szczecińsko-Kamieńskim. Założyciel arboretum terapeutycznego Niedźwiedź k. Szczecina.