1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2018/2019 rok

W roku akademickim 2018/2019, bo tak dzielimy okresy naszej działalności, prace Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego - PTNk skupiały się na stałych punktach planu nakreślonego od początku działania mającego na celu szerzenie wiedzy neurokognitywnej pośród członków i sympatyków naszego Towarzystwa.


Dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z Państwa składek członkowskich i bezinteresownej życzliwości osób współpracujących z nami możliwe były działania naszego Towarzystwa.
Zorganizowaliśmy siedem wykładów otwartych:
18.10.2018
wykład inaugurujący sezon działalności Towarzystwa 2018/2019
„Historia nie tylko naturalna intencjonalności” prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder
15.11.2018
„Od terapii daremnej do rozpoznania śmierci mózgu” - prof. dr hab. med. Romuald Bohatyrewicz
13.12.2019
„Nareszcie twarze, czyli wyznania ginekologa portrecisty” - dr med. Mieczysław Chruściel
21.02.2019
„Negatywne następstwa gamifikacji zachowań zdrowotnych na przykładzie gry Pokemon Go” - mgr Marzena Dżon.
21 03.2019
„Neuroestetyczne ujęcie atrakcyjności ludzkiego ciała” mgr Natalia Przybyła.
15.05.2019
„Zrozumieć stres” mgr Anna Rosiak.
27.06.2019
„Wartości typu B” - mgr Hanna Bartnik połączone z jubileuszem 70-lecia prof. Ireneusza Kojdera

6 kwietnia 2019 roku w Auli Głównej PUM w Szczecinie odbył się Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Organizatorami Olimpiady były Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Szczecinie. W tym roku w objętej patronatem i wsparciem merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu dwóch Laureatów Olimpiady na mocy uchwały Senatu PUM nr 95/2018 z dnia 20.06.2018 roku uzyskało prawo do studiowania na wybranym przez siebie kierunku w PUM w Szczecinie z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Również wspólnie z V Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka, przy wsparciu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizowaliśmy już po raz piąty Neurokonferencję dla Nauczycieli z przewodnim tematem w tym roku „Motywacja”
Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne nawiązało współpracę z Polsko-Niemieckim Towarzystwem Historii Medycyny Wspólnie zorganizowaliśmy w dniach 31.05-1.06.2019 Konferencję: CIRCULATION OF KNOWLEDGE AND SKILLS IN MEDICINE FROM EARLY MODERN TIMES TO NOWADAYS