1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTNk

Szanowni Państwo

Pragnę przypomnieć i serdecznie zaprosić na Walne Zgromadzenie Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego które zwołaliśmy na 3 października 2019 roku ( czwartek ) o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Kliniki Neurochirurgii PUM przy ulicy Unii Lubelskiej 1, wejście J. Walne Zgromadzenie ma charakter wyborczy, dlatego bardzo zależy Zarządowi Towarzystwa na obecności Państwa aby uzyskać quorum wyborcze. Proszę znajdźcie Państwo czas na nasze spotkanie. Proszę również o przekazanie zaproszenia tym osobom, do których jeszcze nie mamy w bazie adresów mailowych, a którzy należą do Towarzystwa lub pragną należeć i zapisać się do Towarzystwa przed Walnym Zebraniem i uzyskać głos wyborczy.
Pozdrawiam.
Za zarząd PTNK - dr D. Jeżewski

Mija pięć lat działalności Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Zaangażowanie z wielką przyjemnością w szeroką działalność naszego Towarzystwa nie zwalnia Zarząd PTNk od obowiązkowych, zapisanych w Statucie działań takich jak zwoływanie Walnych Zebrań Członków i dokonywania wyborów nowych Władz Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego.

W możliwie ostatecznym terminie zobowiązani jesteśmy zwołać wyborcze Walne Zebranie w dniu 3.10.2019 o godzinie 17.oo w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Unii Lubelskiej 1, wejście J, III p, w sali wykładowej Kliniki Neurochirurgii PUM.
Ponadto Walne Zebranie członków PTNk będzie okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Towarzystwa, policzenia osób należących do Towarzystwa oraz wyboru nowych władz.

Zarząd PTNk uprzejmie przypomina Szanownym Członkom PTNk o corocznej składce członkowskiej za rok 2019 w wysokości 50 zł.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0408 6570 BGZ BNP
Stowarzyszenie Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
UL. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Tytułem: Imię Nazwisko - Składka członkowska PTNk rok 2019