1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Informacja z Zebrania Walnego

W dniu 3 października 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego w Szczecinie. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2014-2019 oraz sprawozdanie z działalności Skarbnika. Wybrano także Członków Komisji Wyborczej, którymi zostali: mgr Elżbieta Różycka, mgr Olga Wachterowa, mgr Maria Galant.

 

Na członków Komisji Uchwał i Wniosków wybrano następujące osoby: dr Marta Wąsik, dr Anna Ciszkiewicz, dr Wiesław Piesiak.

Na zebraniu ustalono, że Zarząd składać się będzie z 6 osób. W skład Zarządu Towarzystwa weszły następujące osoby: dr n. med. Dariusz Jeżewski, mgr Hanna Krystyna Bartnik, dr Marta Wąsik, dr Anna Okupińska, prof. Aleksandra Żukrowska, prof. Bożena Mroczek.

Na zebraniu wybrano także Członków Komisji Rewizyjnej: dr Anna Ciszkiewicz, Eugeniusz Głowiński, prof. Krystyna Honczarenko.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w Walnym Zebraniu za przybycie i udział w głosowaniu.