1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Odwołanie Neurokonferencji "Zmysł udziału"

Szanowni Państwo,
Z żalem musimy potwierdzić, że w tym roku nie odbędzie się Neurokonferencja dla Nauczycieli "Zmysł udziału" organizowana corocznie przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne, V LO im A. Asnyka w Szczecinie i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZCDN. Wiemy, że na tę decyzję złożyła się niespotykana w naszej historii współczesnej sytuacja epidemiczna i związane z tym stanem ograniczenia i obostrzenia dotyczące zgromadzeń i trzymania dystansu społecznego, dotykające również nauczycieli zainteresowanych przedstawianą przez nas tematyką, jak i wykładowców na Konferencji. Na taką decyzję wpływa także konieczność respektowania priorytetu nauczycieli, jakim obecnie jest bezpieczne przeprowadzenie matur i zakończenie roku szkolnego. Również dla wykładowców, w większości reprezentujących ochronę zdrowia, jest to trudny czas.
Mamy nadzieję, że za rok, w "lepszych czasach", wrócimy do idei Neurokonferencji dla Nauczycieli Zmysł Udziału".

Dr Dariusz Jeżewski
Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego