1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Percepcja. Wrażenia zmysłowe, a spostrzeżenia

Szanowni Państwo

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne serdecznie zaprasza w dniu 1.02.2018 o godzinie 17 tej na spotkanie z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”. Wykład pt. ‟Percepcja. Wrażenia zmysłowe a spostrzeżenia” wygłosi wiceprezes Towarzystwa mgr Hanna Bartnik.

 

W czasie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Jak stymulacja staje się wrażeniem?
Co łączy zmysły? Co je różni?
Na czym polega związek między doznawaniem wrażeń a spostrzeganiem?

Miejsce: Sala Konferencyjna Kliniki Neurochirurgii PUM Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście J, III piętro.