1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Historia nie tylko naturalna intencjonalności

W dniu 18 października w Sali konferencyjnej Kliniki Neurochirurgii PUM w Szczecinie przy ulicy Unii Lubelskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wykłady otwarte PTNk". Na intelektualną podroż zabrał nas wybitny neurochirurg, neurokognitywista prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder. Tematem wykładu była - "Historia nie tylko naturalna intencjonalności".

 

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder - neurochirurg, w latach 1987–2018 kierownik Kliniki Neurochirurgii PAM Szczecin. W latach 2017–2018 kierownik Zakładu Neurokognitywistyki Stosowanej PUM. Członek wielu towarzystw i stowarzyszeń nauk, m.in. Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (przewodniczący Komisji Nauki Zarządu Głównego), Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych.

Jest założycielem i prezesem stowarzyszenia „Dom Francuski” w Szczecinie, reaktywował Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Szczecinie. W latach 1996–2002 prorektor PAM. Prowadził wykłady z neurochirurgii na uniwersytecie w Rotterdamie, Nantes, Grenoble. Edytor-koordynator spraw wydawniczych PAM. Redaktor naczelny „Annales Acad. Med. Stettin”. Współzałożyciel studiów z zakresu neurokognitywistyki. Wpłynął na wprowadzenie w Polsce nauczania neurokognitywistyki stosowanej (2009–2013). Współtwórca sieci ośrodków neurochirurgii na terenie województwa zachodniopomorskiego. Autor programu rehabilitacji i rewalidacji pooperacyjnej i pochorobowej, współtwórca projektu i programu Instytutu Naukowego Jana Pawła II w Szczecinie, członek Rady Społecznej przy Arcybiskupie Szczecińsko-Kamieńskim. Założyciel arboretum terapeutycznego Niedźwiedź k. Szczecina.