1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Od terapii daremnej do rozpoznania śmierci mózgu

Szanowni Państwo

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”. Wykład wygłosi prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz "Od terapii daremnej do rozpoznania śmierci mózgu".

 

 

Prof. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz jest kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownikiem powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. Nowelizacji Kryteriów Rozpoznawania Śmierci Mózgu. Termin: 15. 11. 2018 r. (czwartek), o godz. 17.00.

Miejsce: Sala Konferencyjna Kliniki Neurochirurgii PUM Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, wejście J, III piętro.