1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Negatywne następstwa gamifikacji zachowań zdrowotnych na przykładzie gry Pokemon Go

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić na kolejny wykład otwarty, który odbędzie się 21 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w siedzibie Towarzystwa. Wykład pt. "Negatywne następstwa gamifikacji zachowań zdrowotnych na przykładzie gry Pokemon Go" wygłosi Marzena Dżon.

 

Marzena Dżon ukończyła filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nauki o rodzinie na Uniwersytecie im. Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu, a także studia Podyplomowe w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie o kierunkach Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu oraz Neurokognitywistyka wieku dojrzałego oraz na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek organizacja pomocy społecznej.

Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. W trakcie wykładu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Co to jest gamifikacja?
2. Jak użytkowanie smartfonów wpływa na nasze zdrowie?
3. Nowe zjawiska społeczne I zachowania człowieka, które pojawiły się wraz z użytkowaniem smartfonów.