1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Nuroestetetyczne ujęcie atrakcyjności ludzkiego ciała

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne zaprasza w dniu 21.03.2019 r. na na spotkanie z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”. Wykład pt. "Neuroestetyczne ujęcie atrakcyjności ludzkiego ciała" wygłosi mgr Natalia Przybyła.

 

Mgr psychologii Natalia Przybyła jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz doktorantką w Zakładzie Neurokognitywistyki Stosowanej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W codziennej praktyce klinicznej współpracuje z pacjentami oddziału neurologii i neurochirurgii. Zainteresowana dziedziną neuropsychologii oraz psychologii osobowości.

Wykład miał na celu poruszenie tematu neurobiologiczego podłoża procesów odpowiedzialnych za ocenę atrakcyjności człowieka. Jego treść była skoncentrowana wokół omówienia różnych bodźców i czynników psychospołecznych, które sprawiają, że ludzki mózg spostrzega wybrane atrybuty ludzkiego ciała jako bardziej atrakcyjne od innych pomimo ich pozornego podobieństwa.