1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Zrozumieć stres

6 maja 2019 o godzinie 17-tej w sali Konferencyjnej Kliniki Neurochirurgii PUM Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1, (wejście J, III piętro) odbędzie się wykład pt. "Zrozumieć stres", który poprowadzi mgr Anna Rosiak.

 

Anna Rosiak - ukończyła WSP TWP w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i pedagogika pracy. Posiada certyfikat coacha ACC ICF, certyfikat coacha kryzysowego i coacha kryzysowego w biznesie. Ukończyła studium o tematyce „Psychologii praktycznej” w Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii. Jest absolwentką Międzynarodowej Akademii Marketingu i Zarządzania „Intercollege” w Moskwie.

Obecnie studiuje na studiach doktoranckich US na wydziale Nauk Społecznych. Pracuje jako wykładowca na studiach I i II stopnia oraz jako opiekun kierunku „Psychologia kryzysów i interwencji kryzysowej w WSB.

Wspiera kobiety w rozwoju w ramach projektu „Z sukcesem Ci do twarzy”. Współpracuje z Fundacją Bio Autyzm w Szczecinie.
Jest uczestniczką wielu szkoleń z zakresu rozwoju zawodowego i osobistego, programów radiowych i telewizyjnych, autorką artykułów dotyczących rozwoju ścieżki edukacyjno-zawodowej, coachingu i interwencji kryzysowej.