1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Wartości typu B

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu "Wykłady otwarte PTNk". Wykład pod tytułem "Wartości typu B" wygłosi mgr Hanna Bartnik, wiceprezes Towarzystwa.

 

Termin wykładu: 27 czerwiec 2019 rok (czwartek) godzina 17.oo w sali im. Herberta Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (budynek II, wejście od ulicy Dworcowej 8, II piętro).

Mgr Hanna Bartnik - w latach 2001-2018 dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie i Gimnazjum nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Ukończyła fizykę na WSP w Szczecinie; absolwentka neurokognitywistyki (PUM), etyki (US), obecnie studiuje psychologię (WSH TWP w Szczecinie).