1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

"Perspektywa czasowa w późnej dorosłości"

Szanowni Państwo,

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”. Wykład pt. "Perspektywa czasowa w późnej dorosłości" wygłosi dr Celina Timoszyk-Tomczak.

 

Dr Celina Timoszyk-Tomczak, psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, zainteresowania naukowe - psychologia emocji i motywacji, psychologia czasu.
Termin spotkania: 21.11.2019 2019r.(czwartek), g. 17.00 w sali Konferencyjnej Kliniki Neurochirurgii PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, wejście J, III piętro.

Terminy wykładów otwartych: 21.11.2019, 19.12.2019, 23.01.2020, 19.03.2020, 23.04.2020, 21.05.2020, 20.06.2020 Neurokonferencja dla Nauczycieli "Zmysł Udziału"