1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Rola tańca w rozwoju psychoruchowym człowieka

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na karnawałowy wykład Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”, który odbędzie się 23.01.2020 o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Kliniki Neurochirurgii PUM - wejście J, III piętro.

 

Wykład pt. "Rola tańca w rozwoju psychoruchowym człowieka" wygłosi mgr Marta Kęsik.

Marta Kęsik pracuje jako psycholog w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. Jestem nauczycielem akademickim w Zakładzie Neurokognitywistyki Stosowanej PUM w Szczecinie.
Specjalizuje się w pracy z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi (depresja, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne i inne). Zajmuje się również wsparciem psychologicznym w sytuacjach trudnych i kryzysowych oraz diagnostyką psychologiczną i neuropsychologiczną.