1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

"Neurolingwistyka w patologii i zdrowiu"

Szanowni Państwo,

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Wykłady otwarte PTNk”. Wykład pt. "Neurolingwistyka w patologii i zdrowiu" wygłosi dr n. zdr. Marta Wąsik.

 

Dr n. zdr. Marta Wąsik - magister filologii angielskiej. Doktorat w Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. Zajmuje się neurolingwistyką, psycholingwistyką, funkcjonowaniem pamięci i jej zaburzeniami, a także wielojęzycznością. Pracowała z pacjentami z chorobą Alzheimera, badając ich funkcje językowe i pamięć w ramach wprowadzonej rehabilitacji prokognitywnej. Jest tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Termin: 19.03.2020 roku (czwartek), g. 17.oo Miejsce: Sala Konferencyjna Kliniki Neurochirurgii PUM w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1, wejście J, III piętro.