1. PTNk

    Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
    powołane zostało 20 października 2014 roku.
    Jego celem jest samokształcenie, edukacja
    i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

  2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

    Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
    o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
    merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

  3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

    Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
    dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
    jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Odwołanie wykładu PTNk

W związku z zaistniała sytuacją epidemiologiczną w Polsce odwołuję wykład otwarty Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego w dniu 19.03.2020 o godzinie 17.00.

Prezes Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego
Dr med. Dariusz Jeżewski