1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

Wykłady Otwarte PTNk

Szanowni Państwo - miłośnicy Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego. Witamy w nowym roku akademickim. Zapraszamy na Otwarte Spotkania Czwartkowe, które odbywają się w sali wykładowej Kliniki Neurochirurgii PUM, wejście J, III piętro, w SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej 1. Czwartkowe wykłady otwarte jako jedna z form działalności Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego w Szczecinie.

 

Wykłady Otwarte są wyjątkową ofertą skierowaną do miłośników nauki: naukowców, studentów, licealistów oraz wszystkich osób interesujących się neurokognitywistyką.

Tematyka wykładów dotyczy edukacji i popularyzowania wiedzy o neurokognitywistyce, inicjowania i prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania umysłu oraz wdrażania terapii innowacyjnych związanych z tą tematyką.

Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra naukowców Pomorskiej Akademii Medycznej oraz innych renomowanych uczelni w kraju. Wykłady stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki.