1. PTNk

  Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne
  powołane zostało 20 października 2014 roku.
  Jego celem jest samokształcenie, edukacja
  i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce.

 2. Olimpiada Wiedzy o Mózgu

  Organizowana przez PTNk Olimpiada Wiedzy
  o Mózgu objęta jest patronatem i wsparciem
  merytorycznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 3. Pomorski Uniwersytet Medyczny

  Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie
  dziedziny nauk medycznych. Nasz Uniwersytet
  jest jedną z najlepszych uczelni w kraju.

O nas

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne powołane zostało 20 października 2014 roku. Jego celem jest samokształcenie, edukacja i popularyzowanie wiedzy o neurokognitywistyce, inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania umysłu oraz wdrażania terapii innowacyjnych związanych z tą tematyką.

Neurokognitywistyka jest nauką o procesach umysłowych opartą na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie nauk o mózgu. Łączy w sobie psychologię oraz inne nauki , które mają bezpośrednie oparcie w empirycznych danych jak na przykład biologia, czy informatyka.

Założyciele Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego są przekonani, że aby w pełni zrozumieć zachowanie człowieka nie możemy opierać się wyłącznie na jednej dziedzinie nauki. Aby poznać tajniki umysłu, musimy spojrzeć na człowieka z szerokiej perspektywy. Neurokognitywistyka to dziedzina, która łączy ze sobą takie dyscypliny jak psychologia, biologia, neuroanatomia, matematyka czy fizyka.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego Towarzystwa. Szczególnie zapraszamy na Otwarte Spotkania Czwartkowe, które odbywają się w sali wykładowej Kliniki Neurochirurgii PUM, wejście J, III piętro, w SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej 1.
Czwartkowe wykłady otwarte jako jedna z form działalności Pomorskiego Towarzystwa Neurokognitywistycznego w Szczecinie są wyjątkową ofertą skierowaną do miłośników nauki: naukowców, studentów, licealistów oraz wszystkich osób interesujących się neurokognitywistyką. Tematyka wykładów dotyczy edukacji i popularyzowania wiedzy o neurokognitywistyce, inicjowania i prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie funkcjonowania umysłu oraz wdrażania terapii innowacyjnych związanych z tą tematyką.

Zasadniczą grupę wykładowców stanowi kadra naukowców Pomorskiej Akademii Medycznej oraz innych renomowanych uczelni w kraju . Wykłady stanowią wyważone połączenie teorii i praktyki.